Wat is biofotonen therapie?

Mensen zijn lichtwezens. Alle cellen in ons lichaam bestaan uit licht en hebben een geheugen. Ons DNA is via onze cellen een ontvanger en verzender van licht. Dit is het uitgangspunt van biofotonen therapie. De cellen in jouw lichaam zenden licht uit wat niet met het blote oog te zien is. Dit zijn biofotonen. En hoewel voor ons onzichtbaar, zijn ze heel belangrijk voor je gezondheid. De cellen in je lichaam communiceren namelijk via die biofotonen. En bij ziekte is dit communicatieproces onderbroken. We kunnen aan de kwaliteit van het uitgestraalde licht van de cellen (de biofotonen) zien of je organen verstoringen laten zien. Een gezonde cel stoot namelijk samenhangend (harmonisch) licht uit. Een ‘zieke’ cel doet dat juist verdeeld (chaotisch/disharmonisch).

Bij biofotonen therapie zorgen we dat we de communicatie tussen cellen positief beïnvloeden via een speciaal hiervoor ontwikkeld instrument.  In Audrea’s praktijk wordt daarvoor de Chiren® gebruikt. Dit instrument bevat twee glazen staven en voetplaten die je in je hand houdt of waar je je (blote) voeten op zet. Met de ene glazen staaf neemt het instrument het licht op dat door het lichaam wordt afgegeven. Het instrument maakt dan onderscheid tussen gezond (harmonisch) licht en ongezond (disharmonisch/chaotisch) licht en scheidt deze van elkaar. Daarna wordt het gezonde (harmonische) licht versterkt teruggegeven aan het lichaam via de glazen staaf in je andere hand. Het ongezonde (chaotisch) licht wordt omgekeerd. Je lichaam neemt via het licht zelf de informatie op die het nodig heeft om te kunnen herstellen, Het licht uit het instrument stimuleert zo het zelfherstellend vermogen van je lichaam, waardoor storingen in je organen opgeheven worden.

Sommige mensen voelen direct tijdens de behandeling al iets van de werking van dit proces. Voor anderen kan het zijn dat dit pas na de behandeling gebeurt. Maar voor iedereen geldt: je lichaam is hard bezig om weer in balans te komen!